Vestidos de Bautizo


Espanyol (“damit na pangbinyag”)


Sa tradisyong Katoliko, ito’y suot ng sanggol tuwing binyag. Ang kulay ay puti na sumisimbolo ng kanyang kamusmusan.


Ang bestido ay pinalamutian ng burda at engkahe, at mahaba ang palda. May mga katerno itong bonet, medyas, at guwantes.


Mungkahing Basahin: