Suklang

Bontok


Sinusuot sa likod ng ulo, ito’y yari sa hinabing yantok o kawayan, at pinalamutian ng salimao. Meron itong lubid para maikabit ng maigi.


Ang suklang ay sinusuot ng mga kalalakihan na Ifugao. Nalalaman rin ang katayuan ng isa base sa mga materyales ng suklang niya.


Mungkahing Basahin: