Nabwas

Espanyol (enaguas, “petikot”)

Isang damit panloob na sinusuot sa ilalim ng saya para madagdagan ito ng hugis. Karaniwang kulay puti ito, at yari sa koton o sutla.

Kahit ito’y dapat hindi nakikita, may mga dekoratibong burda at puntas ang nabwas ng mga mayayamang india at mestiza noon.

Mungkahing Basahin: