Magkano ang minimum wage NCR?


Ang minimum wage sa NCR ay Php 570 kada araw.


Php 1,007 minimum wage dapat na sweldo ayon sa TUCP


Ayon sa ALU-TUCP, dapat baguhin ang sistema ng pagtukoy ng minimum wage sa bawat rehiyon.


Mungkahing Basahin: