wika at tradisyon ng bacolod
Wika at Tradisyon ng Bacolod | @baybayinateneo

Wika at Tradisyon ng Bacolod


Ang pangunahing wika ng karamihan sa ng mga taga-Bacolod ay Hiligaynon o Ilonggo.


Maraming pista ang ipinagdiriwang sa Bacolod kagaya ng:

  • MassKara Festival,
  • Bacolaodiat Festival,
  • Rum Festival,
  • Halandumon Festival,
  • Diwali Festival, at
  • Chicken Inasal festival.


Mungkahing Basahin: