bacolod heritage sites


Bacolod Heritage Sites | Baybayin Ateneo (@baybayinateneo)


Bacolod Heritage Sites

  1. The Ruins – Bago ito sinunog noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, ito ay isang mansyon. Itinayo ito noong 1920s ni Don Mariano Ledesma Lacson, isang sugar baron, at naging tahanan niya at ng kaniyang pamilya hanggang sa namatay ang kaniyang asawa.
  2. The Nutsberry Garden o “Taj Mahal” ng Negros.
  3. Bernardino Jalandoni Museum – Tinatawag ring “Pink House” ng mga lokal. Nakabase ang design ng bahay sa nipa hut. Ipinapakita ng bahay na ito ang sulyap ng dating panahon sa pamamagitan ng mga mararaming memorabilias at antiques na iniwan ng pamilya.


Mungkahing Basahin: