On
Tikman ang sikat na sikat na Rados Lechon magbuhat pa noong 1994 sa Ugbo! Subukan ang kanilang napaka-sarap na pinagmamalaki ng Tondo, ang Tumbong Soup at juicy Lechon.


Menu


Lechon: Php 90
Asado: Php 90
Tumbong: Php 90
Kam10: Php 100


Extra


Fried Rice: Php 15
Fried Rice 1/2: Php 8
Soft Drinks: Php 30
Sauce: Php 5


Mungkahing Basahin: