On
bakya mo neneng
Bakya mo Neneng | @upche.costumemuseum

Ang Bakya mo Neneng Lyrics

Bakya mo, Neneng, luma at kupas na
Ngunit may bakas pa ng luha mo, Sinta;
Sa alaala’y muling nagbalik pa
Ang dating kahapong tigib ng ligaya.

Ngunit, irog ko, bakit isang araw
Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay?
Sa wari ko ba’y di mo kailangan
Pagkat kinupasan ng ganda at kulay.

Ang aking pag-asa’y saglit na pumanaw
Sa bakya mo, Neneng, na di pa nasilayan.
Kung inaakalang ‘yan ang munting bagay,
Huwag itapon, aking hirang,
Ang aliw ko kailan man.

Komposer: Santiago S. Suarez, 1940s
Liriko: Dominador Santiago

Imahe: bakya, c. 2000s [UP CHE Costume Collection]

Sanggunian:
“Bakya Mo Neneng”. Filipinas Heritage Library. 2018. https://www.filipinaslibrary.org.ph/biblio/37455/

Torre, Ricky. “A Heritage Playlist: 10 Filipino Classic Songs”. SPOT.ph. Summit Media. 2015. https://www.spot.ph/entertainment/movies-music-tv/56540/a-heritage-playlist-10-filipino-classic-songs

Disclaimer: All rights and credit go directly to their rightful owners. No copyright infringement intended.

Mungkahing Basahin: