asia's latin city
Asia’s Latin City | Imahe: Baybayin Ateneo (@baybayinateneo)

Asia’s Latin City

Hindi maipagkakaila ang Hispanic influences sa lugar halimbawa na lamang sa estruktura ng mga bahay at munisipyo , sa pagsasalita, at sa kultura.

Chavacano ang dialektong sinasalita ng karamihan ng tao sa Zamboanga. Ito ay kilala rin bilang nag-iisang Spanish-based creole language sa buong Asia.

Sardines Capital of the Philippines

Siyam sa labindalawang kumpanya ng sardinas ay matatagpuan sa Zzamboanga.

Mungkahing Basahin: