Asia’s Latin City


Hindi maipagkakaila ang Hispanic influences sa lugar halimbawa na lamang sa estruktura ng mga bahay at munisipyo , sa pagsasalita, at sa kultura.


Chavacano ang dialektong sinasalita ng karamihan ng tao sa Zamboanga. Ito ay kilala rin bilang nag-iisang Spanish-based creole language sa buong Asia.


Sardines Capital of the Philippines


Siyam sa labindalawang kumpanya ng sardinas ay matatagpuan sa Zzamboanga.


Mungkahing Basahin: