peacock o peahen
Peacock o Peahen | @BorntobeWildGMA

PEACOCK O PEAHEN?!

Tandaan, peacock ang tawag sa lalaking Indian Peafowl at peahen naman ang babae.

Mungkahing Basahin: