PEACOCK O PEAHEN?!


Tandaan, peacock ang tawag sa lalaking Indian Peafowl at peahen naman ang babae.


Mungkahing Basahin: