anti-venom para sa palawan spitting cobra
Anti-Venom para sa Palawan Spitting Cobra | @BorntobeWildGMA

Wala pang anti-venom para sa Palawan Spitting Cobra

Paalala, wala pang anti-venom para sa Palawan spitting cobra at Samar cobra. Kaya naman, dapat mag-doble ingat at agad na ipaalam sa awtoridad kung makakakita ng mga ito.

Mungkahing Basahin: