tiklado
Tiklado | @damakolahiko


Ano ang Tiklado?


“Alam niyo ba na “tiklado” ang tawag sa hanay ng mga nota ng piyano?


Mayroong walumpu’t walong (88) tiklado ang isang istandard na piyano. Limampu’t dalawa (52) rito ay puti, at dalawampu’t anim (26) naman ay itim.


Binubuo ito ng pitong (7) oktaba, kung saan ang isang oktaba’y mayroong pitong (7) puting tiklado at limang (5) itim na tiklado.


Mungkahing Basahin: