Ang salitang KUMUSTA ay nagmula sa salitang Espanyol na “cómo está” na nangangahulugang “How are you?”. Ito ang madalas nating sabihin sa tuwing may binabati tayong kamag-anak, kaibigan, o kakilala.


Kaya naman ngayong Buwan ng Wika, tuklasin natin ang mga katutubong salita na katumbas ng pagsasabi ng: “Kumusta?”


Mayroon din ba kayong sariling pamamaraan ng pagbati at pangangamusta bukod sa mga nabanggit? Ibahagi n’yo rin sa amin.

  • Maphod an algo? – Ifugao
  • Kaw maalen wa asin? – Alangan Mangyan, Mindoro
  • Maayad nga adlaw! (magandang araw) – Panay Bukidnon, Panay Island
  • Saingeru? – Yakan Basilan
  • Mauno na kaw? – Sama Badjao, Tawi-Tawi


Mungkahing Basahin: