poro historical marker

Poro Historical Marker

Poro:Ruta ng ekspedisyong Magallanes-Elcanosa Pilipinas

Mula sa dakong Leyte,tinahak ng ekspedisyon ang pulo ng Poro (bahagi ngayon ng lalawigan ng Cebu) 6Abril 1521. Pansamantalang huminto ang ekspedisyon sa katubigan nito upang hintayin ang mga balangay ni Raha Colambu na gumagabay sa kanila patungong Cebu. Mula rito, tumuloy ang ekspedisyon sa Cebu upang makipagkalakalan  ng mga pangangailangan para sa paglalakbay patungong Maluku, noo’y kilalang pinagmumulan ng mga pampalasa (bahagi ngayon ng Indonesya).

Ang panandang pangkasaysaysayang ito (larawan sa itaas) ay pinasinayaan bilang ambag sa paggunita sa ika-500 anibersaryo ng unang pag-ikot sa daigdig.

Pinagmulan: @nqcPhilippines

Mungkahing Basahin:

1. Gatighan Historical Marker

2. Golpong Leyte

3. Cebu Historical Marker