biliran circumferential road

Biliran Circumferential Road Widening


Pinaluluwag na ng DPWH ang Biliran Circumferential Road na nag-uugnay sa Leyte at Naval.


Pinagmulan: PIADesk


Mungkahing Basahin: