biliran circumferential road

Biliran Circumferential Road Widening

Pinaluluwag na ng DPWH ang Biliran Circumferential Road na nag-uugnay sa Leyte at Naval.

Pinagmulan: PIADesk

Mungkahing Basahin:

1. Golpong Leyte

2. Lingayen Bypass Road