Ang gasolina ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disifect

Ang gasolina ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disinfect

Ang gasolina at diesel ay hindi pwede gamitin sa pagdi-disinfect.

Pwede ito maging sanhi ng dermatitis, first or second-degree burns, at iba pang panganib.

Pinagmulan: @risahontiveros

Mungkahing Basahin: