tingbagyo na usab

Tingbagyo na Usab


Mag-andam sa panahon nga tingbagyo atol niining  pandemya sa COVID-19.

1. Susihon ang panimalay ug ang angay nga pang-ayuhon ug pandayon.

2. Mag-andam sa kanunay sa imong emergency bag ug first aid kit.

3. Magpundo ug igo nga tubig mainom.

4. Mag-andam sa mga pagkaon nga dili daling mapan-os.

5. Magplano sa mga lakang nga himuon sa panahon sa pagbakwet uban sa pamilya.

6. Magtagana sa igong gidaghanon sa tambal alang sa hilanat, kalibanga, ug maintenance nga tambal.

7. Ibutang sa maayong lugar ang mga hayop.

8. Kanunay nga i-charge ang mga cellphones ug adunay mga baterya alang sa transistor radio.

9. Kanunay nga maminaw sa balita ug motuman sa mga awhag sa kagamhanan.


Pinagmulan: @PIACentralVis


Mungkahing Basahin: