gawad rolando tinio sa tagasalin

Gawad Rolando Tinio sa Tagasalin

Ang Gawad Rolando Tinio sa Tagasalin o Translator’s Prize ay naglalayong mabigyan ng mas malaking puwang ang pagsasalin ng mga teksto at akdang nasusulat sa iba’t ibang wika sa Filipinas patungo sa pambansang wika. Ang bagong petsa ng pagpap√°sa ng lahok ay hanggang 31 Enero 2021.

Mga Kategorya:

Tula,

Dula,

Kuwentong YA (Young Adult),

Malikhaing Di-Katha (Creative Non-Fiction),

Kalipinan ng Maikling Kwento

Pinalawig ang petsa ng pagpapasa ng lahok hanggang ika-31 ng Enero 2021.

Para sa detalye, bisitahin ang website ng National Commission for Culture and the Arts.

Para sa 2021, pinalawak ang mga kategorya sa kalipunan ng Tula, Nobela, Nobelang Young Adult, Koleksiyon ng Dulang May Ganap na Haba, Malikhaing Di-Katha, at kalipunan ng Maikling Kuwento.

Bibigyan ng priyoridad ang mga akdang klasiko, kanonigo, at/o sinulat ng mga Pambansang Alagad ng Sining.

Ipadala ang mga dokumento sa:

Cultural Dissemination Section

Plan/Policy Formuation and Programming Division

National Commission for Culture and the Arts

633 General Luna St., Intramuros, Manila 1002

o e-mail sa scd@ncca.gov.ph (at naka-cc: thereselpz.ncca@gmail.com)

I-download ang Pormularyo sa Paglahok:

Pinagmulan: @NCCAOfficial

Mungkahing Basahin:

1. Gawad Kalasag Seal

2. Tatlong Dula