student permit age requirement

Anong edad bago makakuha ng student permit para sa pagmamaneho ng ng motorsiklo at mga sasakyan?


Alam mo ba?


Maaari nang kumuha ng student permit ang 16 years old at Non-Professional Driver’s License ang 17 years old.


Mungkahing Basahin: