iatf resolution no. 88

IATF Resolution No. 88

PAALALA: Alinsunod sa IATF Resolution No. 88, ang lahat ay kinakailangan nang mag-suot ng face shield at face mask tuwing lalabas ng bahay.

Pinagmulan: @valenzuelacity

Mungkahing Basahin:

1. Paano nakatutulong ang pagsusuot ng face mask?