Paano nakatutulong ang pagsuot ng face mask?

Alamin dito kung paano nga ba nakatutulong ang pagsuot ng face mask, pagsunod sa 1 meter rule ng physical distancing, at pagsuot ng face shield pagdating sa pag-iwas sa COVID-19.


Kung magsusuot ka ng mask:


Mababawasan ang tyansang mahawa ng 85%


Kung susundin mo ang physical distancing na 1 metro:


Mababawasan ang tyansang mahawa ng 80%


Kung magsusuot ka ng face shield:


Mababawasan ang tyansang mahawa ng 78%


Pinagmulan: Department of Health | @DOHgovph


Mungkahing Basahin: