Huwag kalimutan ang WOW araw-araw

Balik-trabaho man ang ilan sa atin huwag pa ring kalimutan ang WOW sa araw-araw.

W – Wear face mask

O – Observe social distancing

W – Wash your hands

Pinagmulan: @PIADesk

Mungkahing Basahin:
1. Araw ng paggawa