Ano ang social distancing?
Ang social distancing ay ang pagbawas ng malapit na pakikipag-ugnayan sa ibang tao upang iwasan ang pagkalat ng virus.
Pagpapanatili sa hindi bababa sa 1 metrong layo mula sa ibang tao.
Mga halimbawa ng social distancing na maaaring gawin ng bawat isa:
1. Kumaway na lang muna kapag bumati sa mga kaibigan. Huwag nang makipagkamay, magyakapan o makipagbeso-beso.
2. Manatili muna sa loob ng bahay.
3. Iwasan ang mga masisikip na lugar at mga di-mahahalagang pagtitipon.
4. Makipag-text, chat, o telebabad na lang kaysa bisitahin  ang mga kamag-anak at kaibigan.
Antipolo PNP Contact Number:
Smart: 09214484007
Globe: 09171577627
Pinagmulan: Antipolo PNP | Antipolo CPS
Mungkahing Basahin: