Mga bansa sa gitnang silangan na may diplomasyang kaugnayan sa Israel

Alam mo ba ang mga bansa sa gitnang silangan na may diplomasyang kaugnayan sa bansang Israel?

Ang mga bansang ito ay ang mga sumusunod:

1. Turkey

2. Egypt

3. Jordan

4. United Arab Emirates

5. Bahrain

Pinagmulan: The Spectator Index (@spectatorindex)

Mungkahing Basahin:

1. Bibliya