bawal ang tsinelas sa pagmamaneho
Bawal ang tsinelas sa pagmamaneho ng motorsiklo

Babala sa mga nagmamay-ari ng motor!

Unang huli: Php 578.00 multa

Ikalawang huli: Php 778.00 multa

Ikatlong huli: Php 1,078 multa

Pinagmulan: @pilstarngayon

Mungkahing Basahin: