Magbubukas muli ang PSA Civil Registry System San Fernando, Pampanga Outlet sa Lunes, June 8, mula 8:00AM hanggang 5:00PM.


Para sa maayos at mabilis na proseso, pakibasa ang mga gabay sa pagpasok sa outlet, mga kondisyon na dapat sundin at dalhin sa pagkuha ng dokumento.


Mga kondisyon na dapat sundin:
1. Pagsusuot ng mask (no mask, no entry)
2. Temperatura na hindi hihigit sa 37 c, walang ubo o sipon
3. Ang edad ay mula 21 hanggang 59 lamang at walang kasama


Gabay sa pagpasok sa outlet:
1. magsanitize ng kamay
2. Yumapak sa footbath mat
3. Humarap sa security guard
4. Panatilihin ang 2 metrong distansya sa kapwa kliyente


Ano ang mga dapat dalhin:
1. Valid ID, kung ang kukunin ay para sa sarili o mga anak
2. Valid ID at Marriage Certificate, kung ang kukunin ay dokumento ng asawa
3. Sa mga pinapakuhang dokumento, Valid ID ng kukuha, valid ID nang nagpapakuha at iba pang mahahalagang  dokumento na pang-suporta katulad ng sulat pahintulot (authorization letter) o Special Power of Attorney
4. May dalang sariling ballpen

5. Bilang ng tao na pwedeng pumasok sa loob ng outlet ayon sa required na 2 metro na pagitan ng bawat tao

6. Bilang ng tao na pwedeng mabigyan ng serbisyo sa buong araw ay  300 lamang


Maaaring tumawag o magmensahe sa mga sumusunod na paraan:
Smart: 0947-336-1949
Sun: 0932-865-6031
facebook: fb/PSA RSSO III


Mungkahing Basahin: