Ang Pilipino ay kaparis ng kalabaw

Ang Pilipino ay kaparis ng kalabaw,

napakahaba ng pasensiya, napakahaba:

kung hinahagupit

walang imik,

kaya hindi siya pinapatay, hindi pinapatay.

Di tulad ng baboy-damo,

ayaw sumuko, ayaws patalo,

kaya siya ay pinapatay, pinapatay.

Pinagmulan: @indiohistorian via Jose “Pete” Lacaba