New Normal sa workplace

Ang mga empleyado ay dapat:
1. Makuhanan ng temperatura;
2. Palagiang maghugas ng kamay o mag-alcohol o hand sanitizer;
3. Umapak sa karpet na may disinfectant;
4. Palagiang magsuot ng face mask;
5. Sundin ang social distancing (1 metro);
6. Mag-sumite ng health checklist

Pinagmulan: PIA_RIII

Mungkahing Basahin:
1. Patnubay ng DOTr sa social distancing