Ang sweldo daw ay parang regla


Buwanan kung dumating,

Pero 3-5 days…

Wala na rin


Mungkahing Basahin: