Ano ang bingbing?


Bago dumating ang mga Espanol, karaniwan sa mga lalaki at babae ang pagsusuot ng maraming hikaw at iba pang alahas bilang simbolo ng kapangyarihan at kayamanan.


Ang bingbing ay sinaunang salita sa kabisayaan na tawag sa taong walang butas ang tainga para sa hikaw.


Pinagmulan: DepEd Philippines


Mungkahing Basahin: