Pinaka-respetadong propesyon sa buong mundo (2019)

Ang mga sumusunod ay ang mga pinaka-respetadong propesyon sa buong mundo:

  1. Guro
  2. Abogado
  3. Inhinyero
  4. Punong Guro
  5. Pulis
  6. nars (nurse)
  7. Accountant
  8. Tagapamahala ng lokal na pamahalaan
  9. Consultant ng pamamahala (management consultant)
  10. Guro ng Sekondary
Pinagmulan: Spectator Index
Orihinal na naglathala: Varkey Foundation
Mungkahing Basahin: