Pinaka-respetadong propesyon sa buong mundo (2019)


Ang mga sumusunod ay ang mga pinaka-respetadong propesyon sa buong mundo:

  1. Guro
  2. Abogado
  3. Inhinyero
  4. Punong Guro
  5. Pulis
  6. nars (nurse)
  7. Accountant
  8. Tagapamahala ng lokal na pamahalaan
  9. Consultant ng pamamahala (management consultant)
  10. Guro ng Sekondary

Pinagmulan: Spectator Index

Orihinal na naglathala: Varkey Foundation

Mungkahing Basahin: