Ano ang benepisyo ng pagkain ng pechay?

Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng pechay:
  • Pampatibay ng buto at ngipin,
  • Makakabuti sa ating puso,
  • Makakatulong sa pagkontrol ng blood pressure,
  • Makakabuti sa brain function,
  • Makakatulong sa pagpapaganda ng balat at buhok,
  • Mabuti para sa digestion, at
  • Panlaban sa cancer.

Pinagmulan: Health Info

Mungkahing Basahin: