Nilalaman ayon sa wika ng internet (taong 2018)

 • English: 51.2%
 • Russian: 6.8%
 • German: 5.6%
 • Japanese: 5.5%
 • Spanish: 5.1%
 • French: 4.1%
 • Portuguese: 2.6%
 • Italian: 2.4%
 • Chinese: 2.1%
 • Polish: 1.7%
 • Persian: 1.7%
 • Turkish: 1.4%
 • Dutch: 1.3%
 • Korean: 1.0%
 • Czech: 0.9%
 • Arabic: 0.7%


Pinagmulan: Spectator Index


Naglathala: W3Techs


Mungkahing Basahin: