Sa relasyon, mahalaga ang TITI.


PagTITIis, PagTITIwala,
PagTITIyaga, PagTITImpi.


Ngunit ang TITI ay nasisira dahil sa isang KIKI.


NaKIKIalam.


Kaya mag-ingat sa KIKI at alagaan ang TITI.


Pinagmulan: Paano mo nasabi?


Mungkahing Basahin: