Ang El Heraldo de la Revolucion ay ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong pamahalaan ng Republikang Malolos, ang Unang Republika ng Pilipinas.


Unang lumabas noong 29 Setyembre 1898, ang El Heraldo de la Revolucion ay nagkaroon ng iba’t ibang pangalan, mula Heraldo Filipino, naging Indice Oficial, at naging Gaceta de Filipinos. Ito ay ipinalimbag sa Casa Real ng Malolos.


Maliban sa pagiging limbagan, ang Casa Real ay nagkaroon na ng maraming gamit mula nang ipatayo ito noong 1580. Nagsilbi na ito bilang casa tribunal, ayuntamiento, casa presidencia municipal, opisina ng ingat-yaman, at opisina ng gobernodorsilyo sa iba’t ibang panahon.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr