Si Fernando Bagongbanta ang kinikilalang unang makatang Filipino na nailimbag ang pangalan.


Nakapangalan sa kaniya ang isang walang pamagat na romance, kinikilala ngayon sa pamagat na “Salamat nang ualang hanga” mula sa unang linya ng naturang tula, sa bungad ng Memoria de la vida Cristiana en lengua de tagala ni Padre Francisco de San Jose noong 1605.


Ang tula ay isang papuri sa naturang aklat ni San Jose at pangaangaral sa mga kapuwa Tagalog na basahin ito upang makatamasa ng karunungan. Narito ang panimulang mga taludtod:

Salamat nang ualang hanga

gracias se den sempiternas

sa nagpasilang nang tala

al que hizo salir la estrella

nacapagpanao nang dilim

que destierre la tinieblas

sa lahat na bayan natin

de todo esta nuestra tierra.


Hindi matiyak kung tunay nga ba itong pangalan ng isang binyagang katutubong Filipino o isang sagisag-panulat ng naturang pari na ang totoo diumanong pangalan ay Francisco Blancas de San Jose at makikitang parehong F.B. ang initial ng dalawa.


Ang pari ang unang kumilalang romance ang isinulat ni Bagongbanta na binubuo ng 112 taludtod sa salitang Tagalog at Espanyol. Siya rin ang nagbansag na “ladino” ang may-akda, ibig sabihin, isang katutubong natuto ng wikang Espanyol.


Ayon sa mga kritiko, ang kaniyang tula pati na rin ang mismong pangalan/sagisag-panulat ay itinuturing na tagpuan ng dalawang kultura ng katutubo at ng kanluranin noong panahon ng kolonyalismong Espanyol.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: