On
Ang bibe (Cairina moschata) na minsan ay tinatatawag ring bibi, itik, pato ay isa sa mga uri ng ibon sa ilalim ng class Aves.


Ito ay nagmula sa pamilyang Antidae ng mga ibon. Ang uri ng bibe ay maliit kung ikokompara sa gansa. Magkasinglaki ang lahi ng bibe at ng itik, ngunit maputi ang balahibo ng bibe samantalang ang itik ay may kulay kayumanggi o itim o batik-batik na kayumanggit at itim. Kalimitang nabubuhay ang bibe sa mga tubigan.


Napapagkamalan ang mga bíbe sa ibang uri ng ibon na may katulad na anyo. Ang kabuuang hugis ng mga bibe ay biluhaba na patulis hanggang sa may buntot. Karamihan nito ay may mahabang leeg bagaman ang ibang uri ng bibe ay may kakaiba ring hugis.


Ang pakpak ng bibe ay malalakas at may kaliitan. Sa kanilang paglipad, ang pakpak na ito ay ikinakampay nang mabilisan upang maiangat ang katawan mula sa lupa. Ang ibang uri ng bibe ay nahihirapan sa paglipad.


Ang mga bibe ay nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain ng halaman, isda, at insekto. Ang mga uri ng bibe na nakasisisid sa ilalim ng tubig ay siyang hirap naman sa paglipad sapagkat may mas mabigat na katawan. Ang salitang bibe o bibi ay salitang katutubo ng mga Filipino na ang katumbas sa salitâng Malay ay bebek na tumutukoy sa sisiw o ang inakay na ibon.


Ang mga produktong itlog at karne mula sa bibe ay siyang napagkukunan ng kita ng mga nag aalaga nito. Maaari itong paramihin sa likod bahay sapagkat hindi ito gaanong nangangailangan ng malaking espasyo.


Ang inahing bibe ay umiitlog ng 8-16 na nililimliman sa loob ng 35 araw. Ang inahing lumilimlim ay umaalis sa pugad sa loob ng 20 minuto hanggang isa at kalahating oras, upang kumain at uminom, at pagkatapos ay babalik na sa mga itlog.


Ang mga bagong sisiw mula sa napisang itlog ay karaniwan nang katabi ng inahin. Nananatili ang ganitong sitwasyon hanggang 12 linggo o higit pa. Hindi pa kayang magbigay ng tamang init para sa sariling katawan ang mga sisiw kaya laging malapit ang mga ito sa inahin lalo na kung gabi.


Pinagmulan: NCCA Official | Flickr


Mungkahing Basahin: