Ang karaniwang edad ng mga babae sa mundo nang unang magkaanak o maging ina ay ang mga sumusunod:

 • South Korea: 31.4 years old
 • Italy: 30.8
 • Spain: 30.7
 • Japan: 30.7
 • Greece: 30.2
 • Netherlands: 29.7
 • Ireland: 29.6
 • Germany: 29.5
 • Norway: 28.9
 • UK: 28.7
 • France: 28.5
 • Canada: 28.5
 • Israel: 27.6
 • Poland: 27
 • US: 26.4


Pinagmulan: Pew Research


Naglathala: @spectatorindex


Mungkahing Basahin: