Permanente na ang bisa ng sertipiko ng kapanganakan

Permanente na ang bisa ng sertipiko ng kapanganakan

R.A. 11909 BATAS NA! Ayon sa batas, permanente na ang bisa ng 
  • sertipiko ng kapanganakan, 
  • sertipiko ng kamatayan, at 
  • sertipiko ng kasal.

Pinagmulan: @kikopangilinan


Mungkahing Basahin: