Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management? | @dswdserves


Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management?


Alamin natin!

Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management?


Disaster
Biglaang kaganapan, tulad ng isang aksidente o natural na sakuna, na nagiging sanhi ng malaking pinsala o pagkawala ng buhay.


Risk
Isang sitwasyon na kung saan ay may kinalaman sa pagkakalantad sa panganib.


Reduction
Ang aksyon o katunayan ng paggawa ng mas maliit o mas mababa sa isang tinukoy na bagay sa halaga, degree, o laki.


Management
Ang proseso ng pakikitungo o pagkontrol ng mga bagay o tao.


Mungkaing Basahin: