Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management? | @dswdserves

Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management?

Alamin natin!

Ano ang kahulugan ng Disaster, Risk, Reduction, at Management?

Disaster
Biglaang kaganapan, tulad ng isang aksidente o natural na sakuna, na nagiging sanhi ng malaking pinsala o pagkawala ng buhay.

Risk
Isang sitwasyon na kung saan ay may kinalaman sa pagkakalantad sa panganib.

Reduction
Ang aksyon o katunayan ng paggawa ng mas maliit o mas mababa sa isang tinukoy na bagay sa halaga, degree, o laki.

Management
Ang proseso ng pakikitungo o pagkontrol ng mga bagay o tao.

Mungkaing Basahin: