Makatao


Ang makatao ay ang pagkilala at pagrespeto sa dignidad at kultura ng kapwa tao.

Mungkahing Basahin: