Kunil/Kunig


Ang dilaw na kulay ng abaca-tela ng ikat ay maaaring magmula sa luyang dilaw (Curcuma longa L.) na tinatawag na Kunil/Kunig. Ang kulay na dilaw ay karaniwang kasama sa esp├ęktro ng mga kulay ng mga Manobo.


Matuto ng higit pa ukol sa UNTHREAD, ang virtual exhibition ng Museo ng Nayong Pilipino (@nayongpilipino.museo) para sa Pambansang Buwan ng mga Sining.


Mungkahing Basahin: