On
pen pen de sarapen
Pen Pen De Sarapen | @museopambata

Pen Pen De Sarapen

Pen pen de sarapen
de kutsilyo de almasen
Haw, haw de carabao batutin
Sipit namimilipit,
ginto’t pilak namumulaklak
sa tabi ng dagat

Mungkahing Basahin: