On
pen pen de sarapen
Pen Pen De Sarapen | @museopambata


Pen Pen De Sarapen


Pen pen de sarapen

de kutsilyo de almasen

Haw, haw de carabao batutin

Sipit namimilipit,

ginto’t pilak namumulaklak

sa tabi ng dagat


Mungkahing Basahin: