tuldok-kuwit
Tuldok-Kuwit | @socsciclopedia (twitter)


Tuldok-Kuwit


Ang tuldok-kuwit ay ginagamit ng isang manunulat na nais na sanang tapusin ang isang pangungusap, ngunit mas piniling dugtungan pa ito.


Ang manunulat ay ikaw at ang pangungusap ay ang iyong buhay.


Mungkahing Basahin: