Dami ng Pilipinong namatay taong 2020

Dami ng Pilipinong namatay sa taong 2020

Alam niyo ba na ayon sa PSA, 613,267 ang naitalang  namatay sa Pilipinas mula Enero hanggang Disyembre 2020? Mas mababa ito kumpara mula Enero hanggang Disyembre 2019 na may bilang na 620,414.

Pinagmulan: PSAgovph (Philippine Statistics Authority)

Mungkahing Basahin:

1. Kalag-Luksa

2. Pinakamataas na bilang ng namatay sa Pilipinas

3. Lalawigan sa Pilipinas na may pinakamaraming namatay