family kit

Ano ang laman ng Family Kit?


Alam mo ba?


May apat na uri ng Non-food Items (NFIs) na ipinamamahagi ang DSWD. Gaya ng Family Food Packs (FFPs), ang NFIs ay ibinabahagi rin sa mga pamilya na naapektohan ng kalamidad.


Prayoridad na mabigyan ng NFIs ang mga pamilya na ang bahay ay lubusang nasira dahil sa bagyo, pagputok ng bulkan, sunog, lindol, baha, lahar flow, landslide, at iba pang mga panganib.


Kabilang sa mga NFIs na ibinabahagi ng DSWD ay ang 1) Hygiene Kit; 2) Family Kit; 3) Kitchen Kit; at 4) Sleeping kit.


Ano ang laman ng Family Kit?


 • Kids Slippers (3 pairs)
 • Kids Sando Bra (3 pieces)
 • Kids Underwear (3 briefs, 3 panties)
 • Kids Shirt (5 pieces)
 • Kids Short (6 pieces)
 • Batch Towel (5 pieces)
 • Adult Shorts (4 pieces)
 • Adult Shirt (4 pieces)
 • Adult Underwear (2 briefs, 2 panties)
 • Adult Sando Bra (2 pieces)
 • Adult Slippers (2 pairs)


Maagap at Mapagkalingang Serbisyo!


Pinagmulan: @@dswdfo5 (DSWD Region 5)


Mungkahing Basahin: