Benepisyo ng pag-donate ng dugo
Ang mga sumusunod ay ang mga benepisyo ng pag-donate ng dugo:
1. Mababawasan ang posibilidad ng atake sa puso.
2. Bababa ang panganib sa isang stroke.
3. Pinabibilis ang paggawa ng mga bagong selula ng dugo.
4. Mababawasan ang panganib ng sakit na kanser.
5. Mababawasan ang stress.
6. Makakatulong sa pagsasalba ng buhay.
7. Makakatulong mapababa ang antas ng kolesterol.
Pinagmulan: Lux Medicard
Mungkahing Basahin: