On
Ano ang ibig sabihin ng price freeze?

Ang price freeze ay ipinatutupad  kapag idineklara ng Pangulo ng Pilipinas ang


  1. State of Emergency,
  2. State of Calamity/Disaster,
  3. State of Rebellion,
  4. State of War,
  5. Suspension of Privilege of Writ of Habeas Corpus at
  6. Martial Law.


Ito ay epektibo ng 60 araw para sa basic goods at 15 araw sa household LPG at kerosene.


Pinagmulan: DTI Philippines


Mungkahing Basahin: