Pinakamahusay na hawakang pasaporte sa taong 2020.


Base sa bilang ng mga bansang pwedeng puntahan na di na kailangan ng visa o di kaya ay pwede na mismo kumuha ng visa pagkadating, ang mga sumusunod na  pasaporte ay ang pinakamainam hawakan:


  1. Japan, (191 bansa ang pwedeng puntahan ng di na kailangan ang visa)
  2. Singapore (190),
  3. South Korea at Germay (189),
  4. Italy at Finland (188),
  5. Spain, Luxembourg, at Denmark (187),

Orihinal na naglathala: Henly Passport Index

Pinagmulan: Spectator Index

Mungkahing Basahin: