dukalpa
Dukalpa | @BorntobeWildGMA


Dukalpa ang tawag ng ilan sa mga pit viper dahil ang ibig sabihin nito sa salitang Bicol sa Sorsogon ay ‘nalulupa’ o ‘nabubulok’ sa Tagalog.


Mildly venomous ang mga pit viper. Nagiging sanhi ng ‘necrosis’ ang kanilang venom kung saan maaaring mabubulok ang natuklaw na parte ng katawan ng tao.


Alam n’yo ba na isa sa mga katangian ng pit vipers ang pagiging mahiyain?


Hindi sila basta-basta gumagalaw. Minsan ay mas pinipili nilang umalis. Umaatake lang sila kapag sila ay nasaktan.


Mungkahing Basahin: